«هابيت: سفري غير منتظره» اكران شد

یازار : Üzüklərin hökmdarı

+0 به یه ن

«هابيت: سفري غير منتظره» اكران شد


بالاخره پس از سالها، انتظارها به سر رسيد و قسمت اول سه گانه هابيت باعنوان «هابيت: سفري غير منتظره» اكران شد. اين فيلم در ۴۰۴۵ سالن سينما در آمريكاي شمالي و همزمان در بيش از ۱۷۰۰۰ سالن ديگر در جهان نمايش داده ميشود. اين در حالي است كه بازارهاي بزرگي مثل استراليا، چين و روسيه هنوز براي نمايش اين فيلم بايد صبر كنند. پيش بيني ميشود كه اين فيلم در بيش از ۲۵۰۰۰ سالن سينما نمايش داده شود. اكران اين فيلم از روز چهارشنبه در نيوزلند آغاز شد و در همان روز ركورد فروش افتتاحيه فيلمهايي كه در روز چهارشنبه اكران ميشوند را شكست. همچنين طبق اعلام كمپاني برادران وارنر تنها در ۱۶ منطقه در روز پنجشنبه اين فيلم بيش از ۱۱٫۲ميليون دلار فروش داشته است.